Harzemilerin Durumu

Harzemilerin Durumu
5 Ocak 2017 tarihinde eklendi, 176 kez okundu.

Özellikle Saade 11 in Köpek ’in genç ve tecrübesiz sultan Keyhüsrev üzerinde olumsuz faaliyetleri sebebiyle ortaya çıkan tehlikeli iç buhranların bertaraf edilmesinden sonra devlet hizmetinden ayrılıp Güney-Doğu Anadolu ve Kuzey- Suriye de askeri bir feodal sistemle yönetilen ve bu bölgelerde yağma ve soygunlar yaparak Suriye-Türkiye arasındaki uluslararası ticaret yolunu âdeta kapatan Harezmliler,  elçi olarak gönderilen Mecdüddin Muhammet aracılığıyla aniden devlet hizmetine alınmak suretiyle, tâbi duruma getirildiler.

Bununla birlik Harezmlilerin çok geçmeden yeniden yağma ve soygun hareketlerine başlamaları üzerine, tâbi Eyyubî ve Artuklu hükümdarlarının başvurusu sonucunda, sevkedi len Selçuklu birlikleri, Harran’da Harezmlileri yenilgiye uğrattılar, elegeçirilen Harran, Eyyubîlere bırakılırken fethedilecek olan Âmid kenti de Selçukluların olacak idi.

Bu amaçla sultan Gıyaseddin Keyhüsrev’in Sivas subaşısı Mu – barizeddin Çavlı ve Niksar subaşısı Mubarizeddin Yavtaş kumandasında gönderdiği ordu, 1240 yılında Âmid’i kuşattı, çok geçmeden şehir 400 bin dirhem karşılığında ve “Şehir halkının mevcut haklarının korunması,  vergi- den muaf tutulması” şaftlarıyla emîr Fahreddin Dinarî ’den teslim alındı. Böylece Âmid, Selçuklu sınırlarına alınmış oldu; bu arada Siverek, Ergani, Çermik, Akîl vs. kaleler de fethedilip buralara Selçuklu asker ve muhafızları yerleştirdi; Diyarbakır subaşılığma da Mubarizeddin Isa Candar getirildi.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sayfa başına git